Startpagina

Onze website geeft een nuchtere kijk op een sport die altijd goed is voor verhitte discussies. Met artikelen over het nationale en internationale voetbal dringen we door tot de kern van alle glorieuze en rampzalige voetbalmomenten aan de hand van 101 artikelen.

101 historische momenten uit de voetbalgechiedenis die bijzonder waren voor de ont- wikkeling van het voetbal, uitzonderlijk (goed)waren, prestaties… en helaas moeten we ook stil blijven staan bij een aantal dieptepunten in de historie van het voetbal. Maar alle onderwerpen hebben een impact gehad op de historie van de voetbalsport.

Verplicht leesvoer voor iedereen die voetbalsport lief heeft of er zelfs zijn beroep van heeft gemaakt.

Veel mooi fotomateriaal en filmpjes. Kijk ook bij onze categorieën: voetbal van A -Z en 1956 t/m heden, voor alle statische gegevens van een bepaald (voetbal)jaar.

Alle artikelen en onderwerpen zijn gebaseerd op een mening en niet op een tastbare meting en nodigt uit tot discussie en meningsverschillen. Als U vindt dat we het helemaal mis hebben, e-mail ons dan met Uw scheldkanonnades (maar maak het niette gek !) en uw eigen mening of belevenis. U kunt ons zelfs e-mailen, als U het met ons eens bent, maar wat heeft dat voor zin ?

Foto’s die gebruikt zijn in de artikelen zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en visualisatie van een historische gebeurtenis. Wanneer het gebruik van deze foto’s niet gewenst is door de eigenaar, neemt u dan contact met ons op.